Polityka Prywatności

1. Administratorem jest Mateusz Kotwica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Netkeeper Mateusz Kotwica z siedzibą przy ul. Odrowążów 1/6, Katowice 40-422, NIP: 9542812650.
2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) W celu świadczenia usług za pośrednictwem portalu https://www.netkeeper.pl lub celem kontaktu z użytkownikiem/administratorem.
b) Przesyłania wiadomości o charakterze marketingowym Administratora na adres e-mail użytkowników, gdy wyrazili na to swoją zgodę
5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
a) Adres e-mail, który został udostępniony przez użytkownika,
b) Imię oraz nazwisko,
c) Numer IP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe,
d) Numer telefonu,
e) Inne dane osobowe wskazane przez użytkownika.
6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 a) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane wskazane w formularzu przez użytkownika oraz numer IP, o ile w danych warunkach stanowi dane osobowe. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku ze świadczeniem usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 b) niniejszej polityki jest przetwarzany wyłącznie adres e-mail. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z usprawiedliwionymi interesami Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usprawiedliwionym interesem administratora jest marketing usług własnych.
8. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 4 a) przez okres 3 lat od dnia zakończenia świadczenia usług lub do czasu zakończenia komunikacji z użytkownikiem przed zawarciem umowy. Natomiast w celu wskazanym w ust. 4 b) do dnia, gdy użytkownik wycofa zgodę względem przetwarzania powyższych danych osobowych.
9. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 a) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania sprawi, iż Administrator nie będzie mógł spełnić swojego świadczenia lub skontaktować się z użytkownikiem.
12. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolone. Świadczona usługa przez Administratora nie jest uzalezniona od wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych Administratora.

Ciasteczka
Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności serwisu oraz w celach marketingowych. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ponadto na podstawie dostępnego na dole strony internetowej paska użytkownik może sprzeciwić się względem instalacji plików cookies do celów statystycznych oraz marketingowych.

Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.