Regulamin stron internetowych

Każdy usługodawca, który ma zamiar prowadzić działalność zawodową lub zarobkową w internecie jest zobowiązany do posiadania regulaminu.
Jestem absolwentem prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie odbywam aplikację radcowską i pracuję w jednej z wiodących kancelarii w Katowicach. Od pięciu lat zdobywam doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentów dla usługodawców w internecie. W tym czasie pracowałem nad licznymi regulaminami, projektami związanymi ze wdrażaniem płatności internetowej oraz kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

Wersja Podstawowa

500 zł

Regulamin strony internetowej

Polityka prywatności

Regulamin Cookies i newslettera

Porady dotyczące prowadzonej działalności w internecie

Darmowe aktualizacje przez 6 miesięcy

w przypadku zmian w przepisach prawa

Polityka bezpieczeństwa

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

Wersja Rozszerzona

1400 zł

Regulamin strony internetowej

Polityka prywatności

Regulamin Cookies i newslettera

Porady dotyczące prowadzonej działalności w internecie

Darmowe aktualizacje przez 24 miesięce

w przypadku zmian w przepisach prawa

Odpowiedzialność za regulamin i aktualizacje

Polityka bezpieczeństwa

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

Damian Kotwica Prawnik Katowice

Damian Kotwica - Aplikant Radcowski

Brak polityki Cookies

Art. 209 ust.4 ustawy prawo telekomunikacyjne "Kto narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, podlega karze pieniężnej "

Art. 210 tejże ustawy "Karę pieniężną nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu"

Klauzule niedozwolone

Zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Brak wypłaty środków pieniężnych z systemu partnerskiego

Nieprzedstawienie w polityce prywatności dokładnych informacji na temat Cookies, które są stosowane w związku z konkretnym programem partnerskim może doprowadzić przykładem AdSense do wyłączenia w dowolnej chwili wyświetlania reklam w witrynie i/lub wyłączenia kont. Tym samym, problemy z uzyskaniem środków pieniężnych.

Więcej informacji na https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=pl

Brak zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO

Zgodnie z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych "Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Np: obowiązek rejestracji newslettera - http://www.giodo.gov.pl/330/id_art/3529/j/pl/

Brak wskazania usługodawcy strony internetowej

Zgodnie z art. 23 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną "Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny".

Artykuły na temat prawa w Internecie

Zobacz Wszystkie Posty
Pola oznaczone * są obowiązkowe.